vaobong365cacuoc

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

vaobong365cacuoc

vaobong365cacuoc Đêm đó, Lâm Thiên Văn cùng Tiêu Hàn và vài vị đại tướng giữ Lý Cáp lại đại doanh trung quân nói chuyện. Đối với ngôi sao sáng mới nổi trong quân đội và quan trường của Hạ quốc này, mấy vị lão gia này tất nhiên là muốn mượn cơ hội kết giao một chút. vaobong365cacuoc Lý Cáp cười hắc hắc nói: vaobong365cacuoc Chủ nhân muốn đi xem Công Tôn thế gia sao? vaobong365cacuoc A Tú muốn chọc giận ta sao? Nàng phải biết rằng hậu quả chọc giận ta thì chính tộc nhân của nàng phải gánh lấy. vaobong365cacuoc Chuyện gì?

vaobong365cacuoc Lý Cáp hít nhẹ mùi hương trên mái tóc của Hương Hương, nhẹ giọng nói: vaobong365cacuoc Thần thú... Thật là thần thú? ! Chẳng lẽ lời đồn là thật?... vaobong365cacuoc Xin ngài nói cho ta biết, hỏa kì lân ở đâu? Việc này đối với ta và môn phái của ta rất trọng yếu. vaobong365cacuoc Triệu Hồng cùng hai tên lính khác liền hành lễ. vaobong365cacuoc Lê Bố cả người đều là máu tươi, cánh tay, thắt lưng cũng đầy máu, nhưng không phải của hắn. Với lại có Lý Cáp ở bên nên cũng không lo lắng đến nguy hiểm.

vaobong365cacuoc Hồ tướng quân cúi đầu nói: vaobong365cacuoc Động tác của hai người không vì Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện mà có chút đình trệ, từng đợt từng đợt nhấp nhô, cùng một loạt tiếng thở gấp biểu thị hai người sắp lên đỉnh cao mãnh liệt. vaobong365cacuoc Lý Cáp lắc đầu nói. vaobong365cacuoc Nói xong thì kéo Hương Hương đi ra. vaobong365cacuoc Tướng quân, người Hồ có hơn mười vạn, chúng ta chỉ có ba ngàn, lại là bộ binh và kỵ binh hỗn tạp, làm sao đánh lại được đám kỵ binh tinh nhuệ của người Hồ chứ?


link:http://clickemoney.com/nzzm/cg18957cfq0201.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://clickemoney.com