đội hình chính mu

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

đội hình chính mu

chínhLý thái sư lắc đầu: độiChủ tướng của các ngươi đã bị diệt, còn không mau mau đầu hàng! Người đầu hàng sẽ được tha tội, không truy cứu. người phản kháng giết không tha! chínhĐêm qua đệ luôn truy tung thích khách, vẫn chưa vào cung, đã có chuyện gì xảy ra? độiLý Cáp nhìn hai mắt nàng nói: mu Có thần!

hìnhChuyện tù binh kia... Thật ngại quá, làm mất đi công lao của huynh, sau này có truy cứu tất cả trách nhiệm do đệ gánh. mu Ngoại trừ việc này ra, Lý Cáp ban ngày chủ yếu mang theo hai thị nữ cùng Dương Cận đi dạo trên đường, hoặc là đến Lê phủ tìm hai huynh muội Lê Bố uống rượu nói chuyện phiếm. hìnhSau một đêm phong lưu lại còn có thần sắc tốt như vậy, Nhị công tử quả nhiên dũng mãnh vô song, Phong mỗ quả thực bái phục, bái phục sát đất! mu Không giống lúc trước ở điểm nào? độiTa gọi là gì thì nàng ra tên đó. Nàng gọi là Tịnh Cơ.

độiThanh Liên, lại đây ngồi. chínhChủ nhân, không còn kịp rồi, Lý Cáp cỡi chính là thần thú, nô tỳ cản không nổi. độiHai người đùa cợt một lúc, Nguyệt Nhi mới chợt nói: chínhKhông được đi theo ta nữa. hìnhLý Cáp lẩm bẩm:


link:http://clickemoney.com/nxih/ce18957vgb2335.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://clickemoney.com