du doan bong da 24h

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

du doan bong da 24h

24h Ngươi có biết thi ca từ phú? daLý Cáp vừa mắng lên, vừa nhấc chân đá mạnh xuống lưng hỏa kỳ lân. doanThiết Lang tửu lượng quả thật kinh người, lúc ta còn trẻ cũng không thể so với hắn. 24h Hoàng hậu, tả Vũ Lâm quân Tần thống lĩnh muốn gặp hoàng thượng… bongNói xong một hơi hết hai chén.

duTrong linh đường, tất cả mọi người mới gặp Lý Cáp lần đầu chưa kịp có phản ứng. Tin tức phụ tử Tiêu gia bị Lý Cáp chém giết trên chiến trường mới vừa về tới kinh thành, lẽ ra hắn lúc này hẳn còn đang trên đường hành quân ở Thường Châu, bất kể như thể nào cũng không thể gấp gáp trở về. Nhưng bọn hắn lại không biết, Hương Hương ở kinh thành vừa được biết tin Lê Bố chết liền đi suốt đêm đến Giang Nam, bất luận ngày đêm làm phép như điên, đem tin tức này cho Lý Cáp. Lý Cáp nghe tin xong, sắp xếp sơ công việc, liền lập tức cưỡi hỏa kỳ lân chạy về kinh thành, trên đường chưa dừng lại chút nào. 24h Lâm Thiên nói. daLê Bố ngẩn ra: duSau tiếng thét kinh thiên động địa, nhị lộ quân lấy thế lôi đình vạn quân phóng tới Hồ doanh. 24h Lý Cáp nói:" Là đánh cho chúng không dậy nổi, ngươi đánh người không thể nhã nhặn một chút sao?"

daPhi Yến? Lý Cáp thiếu chút nữa cười ha hả. Một con ngao khuyển Tây Vực lại có tên là Phi Yến. Muội muội của Lê Bố quả thật rất có ý tứ. daĂn nhanh như vậy! Đồ ăn hôm nay ngon vậy sao? doanThằng nhóc con không biết sống chết! 24h Hoa Tư vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình trong gương, không biết nghĩ đến cái gì, một chút cũng không biết, thậm chí thị nữ phía sau là đang đứng ngủ cũng không hay. bongBuông tay!


link:http://clickemoney.com/nvpd/cd18957zzs1247.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://clickemoney.com